Nyheder

MSC CRUISES BLIVER DET STOR GLOBALE KRYDSTOGTSELSKAB MED CO2-NEUTRAL SKIBSDRIFT

08-11-2019

  • Fra 1. januar 2020 vil al CO2-udledning fra MSC Cruises’ flåde blive klimakompenseret, og kompensationen vil i stadig stigende grad komme til at bestå af Blue Carbon-emissionskreditter. ;
  • Denne udmelding kommer som et led i en bredere vision om at støtte FN’s verdensmål parallelt med fortsatte investeringer i at fremme udviklingen af avanceret miljøteknologi, som kan muliggøre nulemissionsdrift af skibe.
 
I anledningen af, at MSC Cruises i dag i Hamborg idriftsætter sit mest miljøvenlige skib nogensinde, MSC Grandiosa, erklærer selskabet sit mål om at blive verdens første helt CO2-neutrale større krydstogtselskab.
 
Pierfrancesco Vago, MSC Cruises’ Executive Chairman, sagde: “Takket være det fokus på innovation, som vi har haft, siden vi byggede vores første krydstogtskibe i 2003, har vi i dag en af de mest moderne flåder på verdenshavene og desuden en af de mest miljøvenlige. Vores langsigtede planlægning har gjort os i stand til at opnå en 29 % reduktion CO2-intensitet for vores samlede flåde i 2024 i forhold til 2008, så vi er godt på vej til at nå vores reduktionsmål på 40 % for 2030".
 
“Derudover offentliggjorde vi i sidste uge, at PACBOAT-projektet med LNG-drevne brændselsceller vil blive anvendt om bord på MSC Europa, det første af fem LNG-drevne krydstogtskibe, som snart bliver indlemmet i vores flåde. Det er ikke bare en teknologisk verdensnyhed, som ser ud til at blive den mest effektive teknologi til højtydende søfartsbrug, men også endnu et konkret eksempel på vores store engagement i at indgå partnerskaber og støtte udviklingen af næste generations teknologier, som fører os og branchen i retning af nulemissionsskibe.”
 
“Vi anerkender, at selv den mest avancerede miljøteknologi i søfartsbranchen i dag ikke er tilstrækkelig til, at vi kan opnå CO2-neutralitet, og derfor engagerer vi os med start fra den 1. januar 2020 i at sikre, at vores flåde ikke bidrager negativt til klimaforandringer. Vi er en virksomhed med over 300 års søfartshistorie og et langsigtet historisk perspektiv, som er typisk for familieejede virksomheder som vores. For os er det endnu et skridt fremad i vores mangeårige arbejde for at beskytte havene, de destinationer, vi besøger, og de lokalsamfund, som vi kommer i kontakt med i havnene.”
 
MSC Cruises vil klimakompensere for al direkte CO2-udledning fra sin flåde ved hjælp af en blanding af CO2-kompensationsprojekter, som er udviklet efter de højeste standarder af førende internationale organer og modarbejder udledningen af drivhusgasser. Alle direkte udgifter til klimakompensation og andre tilhørende udgifter dækkes til fulde af virksomheden.
 
Mr. Vago tilføjede: “Vi vil samarbejde med førende udbydere af emissionskreditter for at klimakompensere for vores CO2-udledning med så høj integritet som muligt. Derudover har vi en vision om at investere i projekter, som sikrer kvantificerbare fordele for lokalsamfund, værner om miljøet og støtter FN’s verdensmål.”
 
MSC Cruises har som særligt mål at udarbejde en klimakompensationsportefølje med projekter, som beskytter og genopretter hav- og kysthabitater og samtidig sikrer en højere optagelse af CO2, end vi ser i dag. Da der i dag kun er ganske få Blue Carbon-projekter med fokus på kysthabitater, støtter MSC Cruises selv udviklingen af en løsning, der har som mål at blive de første emissionskreditter genereret af jordens enorme ocean. Det vil blive et vigtigt nyt tiltag i indsatsen for at beskytte og øge biodiversiteten i havet og støtte de lokalsamfund, som er afhængige af havets ressourcer, som er under hårdt pres.
 
Mr. Vago sagde afslutningsvis: “Blue Carbon-kompensation vil blive et specifikt fokusområde i vores engagement for at sikre CO2-neutralitet med omgående effekt. Vi vil også bruge vores folk og ressourcer til at støtte udviklingen af den specifikke type projekter, og de nødvendige certificeringsprocesser, der kan generere denne innovative form for kompensation, som har en direkte positiv indvirkning på havene og kystsamfundene. Efterhånden som den bliver mere tilgængelig, vil vi støt øge vores brug af denne type kompensation som et ekstra fokusområde i vores overordnede langsigtede arbejde for at opnå en helt emissionsfri drift.”
 
MSC Cruises’ arbejde med at opnå en helt emissionsfri drift omfatter også et særligt fokus på energieffektivitet og andre aspekter af den samlede drift foruden emissioner. Siden 2017 har alle MSC Cruises’ nye skibe været udstyret med landstrømskapacitet, som gør skibene i stand til omgående at blive ”emissionsfri” i en hvilken som helst havn med adgang til denne teknologi. Det vil give endnu større samlede fordele, når landstrømmen genereres af vedvarende energi.     
 
Senere i dag vil MSC Cruises løfte sløret yderligere for sit CO2-neutrale initiativ ved en separat mediebriefing om bord på MSC Grandiosa, som er MSC Cruises’ nyeste flagskib og et af de mest miljøteknologisk avancerede skibe på verdenshavene i dag. MSC Grandiosa blev leveret til virksomheden så sent som i sidste uge. Samme dag gik MSC Cruises i gang med at bygge MSC Europa, det første af fem krydstogtskibe drevet af flydende naturgas (LNG), som vil blive taget i brug mellem 2022 og 2027.
 
MSC Grandiosa og MSC Europa er et stort skridt i den rigtige retning i forhold til at indfri MSC Cruises’ mål om at minimere og løbende sænke flådens miljøaftryk. Se nærmere detaljer under note til redaktører.