Kaptajn

Paolo Russo

Han kom til MSCs fragtdivision i 1998 som overstyrmand. Baseret på hans arbejdsomhed, der hurtigt slog hans evner og egenskaber fast, og fordi han tidligere havde haft kommandoen over fragtskibe i andre rederier, blev Paolo overført til passagerskibene som stabskaptajn et år senere. Efter næsten et årtis yderligere erfaring blev han forfremmet til kaptajn på sit første passagerskib i 2008. Kaptajn Russo har været kaptajn på forskellige skibe i MSCs Lirica-klasse samt på MSC Melody. 


18 års tjeneste hos MSC Cruises, 7 års erfaring som kaptajn
 
(Opdateret 2016)