PASSAGERRETTIGHEDER

Passagerrettigheder

Passagerrettigheder for krydstogtbranchen
Passagerrettigheder for krydstogtbranchen

Medlemmerne af Cruise Lines International Association er dybt forpligtet i forhold til alle passagerers komfort og pleje på krydstogter overalt i verden. For at opfylde denne forpligtelse har vores medlemmer indvilliget i at indføre følgende sæt passagerrettigheder:

RETTIGHEDER

RETTIGHEDER

RETTIGHEDER

1. Retten til at gå i land fra et skib, der har lagt til, hvis essentielle forsyninger som fx mad, vand, toiletfaciliteter og adgang til lægehjælp ikke kan tilvejebringes på tilfredsstillende vis om bord, udelukkende underlagt skibsførerens bekymring for passagertryghed og -sikkerhed samt havnens told- og immigrationskrav.
 
2. Retten til fuld refusion for en rejse, der blev aflyst pga. mekaniske fejl, eller delvis refusion for rejser, der endte tidligt pga. disse fejl.
 
3. Retten til at have adgang til permanent, professionelt medicinsk nødhjælpspersonale om bord på skibe, der har fuldtidssejlads ud over floder og kystnære vande, indtil lægehjælp fra fastlandet bliver tilgængeligt.
 
4. Retten til betimelige informationsopdateringer vedrørende eventuelle ændringer i skibets rejseplan i tilfælde af en mekanisk fejl eller nødsituation, foruden betimelige statusopdateringer vedrørende udbedringen af mekaniske fejl.
 
5. Retten til en skibsbesætning, der er korrekt uddannet i nød- og evakueringsprocedurer.
 
6. Retten til en nødstrømkilde i tilfælde af, at hovedgeneratoren svigter.
 
7. Retten til transport til skibets planlagte landgangshavn eller passagerens hjemby i tilfælde af, at et krydstogt endte tidligt pga. mekaniske fejl.
 
8. Retten til logi, hvis landgang og en overnatning i en ikke-planlagt havn bliver nødvendig, når et krydstogt ender tidligt pga. mekaniske fejl.
 
9. Retten til et gratis telefonnummer på hvert af krydstogtselskabets websteder, der kan bruges til spørgsmål eller information vedrørende alle aspekter ved aktiviteter om bord.**
 
10. Retten til at få disse Passagerrettigheder for krydstogtbranchen offentliggjort på hvert selskabs websted.
 
** Hvor det er tilgængeligt og muligt for alle lande i en region med adgang til webstedet