Pre-Contractual Information

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302. Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Virksomhed MSC Cruises SCandinavia AB/virksomhederne ('MSC') er fuldt ansvarlig(e) for den korrekte levering af den samlede pakkerejse. Virksomhed MSC Scandinavia AB/Virksomhederne ('MSC') har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).
 
Key rights under Directive (EU) 2015/2302

Passagererne modtager alle vigtige oplysninger om pakken, inden kontrakten for pakkerejsen udfærdiges. 
 
Der er altid mindst en forhandler, der er ansvarlig for korrekt gennemførelse af alle de rejsetjenester, der er inkluderet i kontrakten. 
 
Passagererne modtager et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med arrangøren eller rejsebureauet. 
 
Passagererne kan overføre pakken til en anden person med rimeligt varsel og eventuelt underlagt yderligere omkostninger. 
 
Prisen på pakken må kun forhøjes, hvis der er specifikke omkostninger, der stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det er udtrykkeligt fastsat i kontrakten, og under alle omstændigheder senest 20 dage før pakken starter. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkens pris, kan passageren opsige kontrakten. Hvis arrangøren forbeholder sig ret til prisforhøjelse, har passagerer ret til prisfald, hvis der er et fald i de relevante omkostninger. 
 
Passagererne kan opsige kontrakten uden at betale et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af eventuelle betalinger, hvis nogen af de væsentlige elementer i pakken, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den forhandler, der er ansvarlig for pakken, annullerer pakken, inden den starter, har passagererne ret til refusion og kompensation, hvor det er relevant. 
 
Derudover kan passagerer til enhver tid inden pakkens start opsige kontrakten mod et passende og berettiget opsigelsesgebyr. 
 
Hvis der, efter pakkens start, er væsentlige elementer i pakken, der ikke kan leveres, som aftalt, skal passagererne tilbydes passende alternative løsninger uden ekstra omkostninger. Passagererne kan opsige kontrakten uden at betale et annulleringsgebyr, i tilfælde hvor tjenesterne ikke udføres i overensstemmelse med kontrakten, og dette i høj grad påvirker pakkens udførelse, og arrangøren undlader at afhjælpe problemet. 
 
Passagererne er også berettiget til en prisreduktion og/eller erstatning for svie og smerte, i tilfælde hvor rejsetjenesterne ikke udføres eller udføres ukorrekt. 
 
Arrangøren skal yde assistance, hvis passageren er i vanskeligheder. Hvis arrangøren, eller i visse medlemsstater forhandleren, bliver insolvent, vil betalinger blive refunderet. 
 
Hvis arrangøren, eller i visse tlfælde forhandleren, bliver insolvent efter pakkens start, og hvis transport er inkluderet i pakken, er passagerernes hjemrejse sikret. MSC har tegnet en passende insolvensbeskyttelse i overensstemmelse med bindingskravene for Luftfartsstyrelsen, som passagererne kan kontakte direkte. I tilfælde af at tjenester ikke opfyldes på grund af arrangørens insolvens, kan den kompetente myndighed kontaktes