PEOPLE

Vores første prioritet er at holde vores passagerer og besætning sikre og sunde. Vi er stolte af den fremragende sundhedspleje, vi tilbyder på vores skibe, og selvom COVID-19 ikke længere er den trussel, den var, fortsætter vi med at opretholde eksemplarisk hygiejnepraksis. Vi har også et omfattende sikkerhedsledelsessystem på plads og sigter mod at identificere risici, så vi kan handle, før hændelser opstår. Vores besætning spiller en meget vigtig rolle i at gøre vores gæsteoplevelse til en succes, og vi ved, hvor vigtigt det er at støtte deres velbefindende. Vi tilbyder al den træning, vores medarbejdere har brug for for at gøre et godt stykke arbejde, og støtter dem med stort potentiale, der ønsker at vokse deres karriere hos os.

Folkesundhedsvidenskab

COVID-19-pandemien øgede bevidstheden om, hvordan vi kan forebygge og kontrollere smitsomme sygdomme på vores skibe. Selvom truslen stort set er overstået, og da vi er i stand til at ophæve restriktioner, har vi valgt at foretage permanente justeringer af husholdning og generel hygiejne som beskrevet i vores sundheds- og sikkerhedsprotokol. En anden permanent ændring er vores medicinske faciliteter: kravet om test og behandling ombord under pandemien betyder, at vi nu har meget mere omfattende faciliteter ombord.

 

Medicinske faciliteter ombord: Hvert af vores krydstogtskibe er vært for et topmoderne medicinsk center, der er i stand til at hjælpe både besætning og gæster i overensstemmelse med CLIA-politikker. Vi beskæftiger læger og sygeplejersker om bord og på land fra mange forskellige nationaliteter, som alle er certificerede fagfolk, der er tilgængelige døgnet rundt for at behandle mange lidelser direkte om bord. Vi er på linje med American College of Emergency Physicians (ACEP) Health Care Guidelines for Cruise Ship Medical Facilities i hele vores flåde. Vores onboard-teams kan håndtere et spektrum af medicinske situationer, der spænder fra rutinemæssige tilfælde af almen praksis og medicinske nødsituationer til dem, der kræver intensiv pleje. Vores medicinske ressourcer omfatter evnen til at udføre røntgenstråler, hjerteovervågning, lungeventilation og medicinsk laboratorieudstyr til at hjælpe med hurtig diagnose og behandling af patienter.

 

Folkesundhed og kontrol med smitsomme sygdomme: De fleste skibe i vores flåde har en dedikeret folkesundhedsofficer (PHO), mens andre modtager støtte fra rejsende PHO'er. Deres rolle er at sikre overholdelse af alle MSC's folkesundhedsprocedurer og sundhedsmyndighedernes krav i de jurisdiktioner, hvor deres skib opererer.

Folkesundhedsvidenskab

Public health, Sustainability | MSC Cruises

Sikkerhed ombord

Vores gæsters og besætnings sikkerhed og tryghed er altafgørende. Vi har omfattende systemer og kontroller på plads for at identificere og afbøde farer og reducere risikoen for sikkerhedsbrud

 

Sikkerhedsstyring: At holde vores besætning og gæster sikre er vores højeste prioritet, og vores tilgang er at identificere sikkerhedsrisici, så vi kan handle, før hændelser opstår. Vi har et omfattende sikkerhedsledelsessystem, der er i overensstemmelse med den internationale sikkerhedsledelseskode (ISM) og ISO 45001 arbejdsmiljøstandarden, som sikrer, at vi opfylder de sikkerhedsforskrifter, der kræves i henhold til Den Internationale Søfartsorganisation og konventionen om søfarendes arbejdsforhold.

 

Sikkerhedstræning og adfærd: Før et medlem af vores besætning får lov til at begynde at arbejde på et skib, skal de gennemføre obligatorisk sikkerhedstræning. Noget af træningen er generel for alle roller, og andre moduler er rollespecifikke. Enhver med ansvar for at gennemføre formelle risikovurderinger er behørigt certificeret og modtager løbende uddannelse.

 

Sikkerhed ombord: Vi har et omfattende sikkerhedssystem på alle vores skibe, som hjælper med at beskytte vores gæster og besætning. Dette inkluderer vores adgangskontrolprotokol, som kræver identitetsbevis for at få adgang til vores skibe, plus sikkerhedsscreening ved hjælp af røntgen, metaldetektorer og sprængstofspordetekteringsteknologi.

 

Fødevaresikkerhed: Vi prioriterer fødevaresikkerhed som et centralt strategisk mål og sikrer, at alle aspekter af vores indkøb og service af føde- og drikkevarer ombord opfylder bæredygtige og professionelle standarder.

Sikkerhed ombord

people_employee_training_sitecore

Besætningens trivsel

Besætningens trivsel er så vigtig for os, at vi har skabt en ny rolle ombord for at sikre, at hvert skib har en dedikeret person, der støtter vores besætning.
Ved udgangen af 2023 havde alle nye skibe en ny Learning & Development Manager. Vores større skibe vil også have en ny HR Engagement Specialist, der rapporterer til HR-officeren om bord, for at give forbedret HR-support til vores større besætninger.

Besætningens trivsel

Diversity and inclusion, Sustainability | MSC Cruises

Talent erhvervelse

For at forbedre modstandsdygtigheden vedtog vi en ny strategi i 2022 og vælger nu at rekruttere besætning fra så mange lande og regioner som muligt, herunder flere steder, hvor krydstogtindustrien historisk set ikke har været en betydelig arbejdsgiver. Som et resultat har vi øget den geografiske spredning af vores arbejdsstyrke betydeligt, samtidig med at vi bidrager til diversificeringen af lokale økonomier ved at tilbyde en ny eller yderligere kilde til beskæftigelse.

Talent erhvervelse

Talent aquisition, Sustainability | MSC Cruises

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTER

Vores bæredygtighedsprogram er organiseret omkring fire centrale søjler: Planet, People, Place og Procurement.

Se vores bæredygtighedsrapporter og find ud af, hvad vi gør for at opnå bæredygtige krydstogter.