Planet

Vi er fuldt ud indstillet på at spille vores rolle i håndteringen af klimaforandringer og fremme havets biodiversitet. Vi er fast besluttet på at fremskynde vores overgang til netto-nul-emissioner i 2050 fra vores maritime aktiviteter. Vi arbejder tæt sammen med førende teknologivirksomheder, skibsværfter og brændstofleverandører for at skubbe grænserne for, hvad der er muligt. I 2022 søsatte vi vores første LNG-drevne skib - en betydelig milepæl på denne vigtige rejse.

Vejen til dekarbonisering

Vi er på vej til at opfylde Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) mål for kulstofintensitet på en reduktion på 40 % i forhold til 2008-niveauet i god tid inden IMO's milepæl i 2030. I 2022 havde vi allerede opnået en reduktion på 33,5 %. Da kulstofemissioner til søs er en af vores hovedprioriteter, er vores ambitiøse mål at nå netto nul drivhusgasemissioner for vores flåde inden 2050.

Vejen til dekarbonisering

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Forbedring af driftseffektiviteten

Vi er godt på vej til at opfylde Den Internationale Søfartsorganisations mål om 40 % reduktion i skibsfartens CO2-intensitet langt før 2030-målet, og i 2022 opnåede vi allerede en reduktion på 33,5 %. Faktisk er mange bæredygtighedstiltag simpelthen gode for forretningen, da de reducerer omkostningerne ud over vores miljømæssige fodaftryk. Energieffektivitet er et indlysende eksempel på dette, hvor LED-belysning og varmegenvindingssystemer har en dobbelt effekt. Antifoulingmaling reducerer luftmodstanden, og lavere hastigheder og trimoptimering gør rejsen mere behagelig og reducerer brændstofforbruget. Vi fortsætter med at udvikle digitaliseringen af vores energieffektivitetsprogram.
I 2022 afsluttede vi installationen af Oceanly Performance på alle skibe i vores flåde. Denne platform muliggør løbende overvågning af tusindvis af rå datapunkter om position, hastighed, vejr, motorbelastning, flowmålere, brændstofforbrug, momentmålere og alt andet udstyr om bord, der kan forbindes til en central dataindsamler, hvilket giver mulighed for løbende analyse og justeringer om bord for at maksimere effektiviteten.

Forbedring af driftseffektiviteten

MSC World Europa | MSC Cruises

Minimering af lokale forurenende stoffer

Vi er gæst i alle de havne, vi besøger, og stræber efter at minimere vores indvirkning på lokalsamfund og deres miljø, især inden for luftemissioner.

 

Reduktion af emissioner til luft: Tilslutning til landstrøm gør det muligt for os at slukke for vores skibes motorer og oprette forbindelse til det lokale elnet for at køre vores systemer ombord. Med elektricitet, der transporteres til skibet gennem en specialdesignet transformer ved kajen, forhindrer denne proces emissioner produceret fra vores dieselgeneratorer om bord, forbedrer den lokale luftkvalitet samt reducerer støj- og vibrationsniveauer - til gavn for både miljøet og de omkringliggende samfund. Uanset hvor vi er involveret i at bygge og finansiere nye terminaler, sikrer vi, at designene tager højde for landstrømskrav - aktuelle eksempler er de nye terminaludviklinger i Barcelona og Miami.

 

Skabelse af ferskvand: Hver dag bruger ferskvandsproduktionsanlæggene på vores skibe omvendt osmose og fordampning til at omdanne millioner af liter havvand til drikkevand. I løbet af 2022 producerede vi over 88% af de 4.8m m3 ferskvand, vi brugte om bord på vores skibe. Ud over at drikke det bruger vi det til madlavning, rengøring og tøjvask – og endda til at brygge øl på MSC World Europa.

 

Behandling af vores spildevand: Når vi har brugt ferskvandet, sørger vi for, at det bliver renset, før det bliver udledt i havet. Alle skibe i vores flåde har spildevandsbehandlingssystemer, der renser spildevandet for at sikre, at vi overholder reglerne for udledning af spildevand i alle de dele af verdenshavene, hvor vi opererer. Siden 2017 har alle nye MSC Cruises-skibe været udstyret med avancerede spildevandsbehandlingssystemer (AWTS).

 

Behandling af ballastvand: Ballastvand hjælper med at holde vægten og tyngdepunktet afbalanceret. Ved at optimere trimmen kan vi have en betydelig indvirkning på et fartøjs energibehov. Vi har vedtaget et strengt behandlingsregime for at fjerne enhver trussel om, at bakterier, mikrober, små hvirvelløse dyr, larver og andre mikroorganismer i ballastvandet kan udgøre, når de transporteres fra et sted til et andet.

Minimering af lokale forurenende stoffer

Minimising local pollutants, Sustainability | MSC Cruises

Beskyttelse af havenes biodiversitet

Opretholdelse af havenes sundhed er nøglen til at beskytte planeten. Ud over at være et betydeligt kulstofdræn er vores oceaner hjemsted for et væld af dyreliv. MSC Cruises fortsætter med at spille en proaktiv rolle i beskyttelsen af marine og kystnære levesteder.

 

Marine bevarelse på Ocean Cay: En femtedel af de marine og kystnære levesteder omkring Bahamas er blevet udpeget som Marine Protected Areas - med andre ord områder, der er under en eller anden form for forvaltning, som Ocean Cay. Efter en streng udvælgelsesproces er Ocean Cay blevet erklæret et 'Hope Spot' af Mission Blue, en koalition, der er forpligtet til at beskytte havet, hvilket indikerer, at det er blevet videnskabeligt identificeret som kritisk for havets sundhed. Vi håber, at Ocean Cay en dag vil blive udpeget som et beskyttet havområde (MPA).

I 2023 indgik MSC Cruises et samarbejde med velgørenhedsorganisationen ORCA om et omfattende program, der skal reducere risikoen for kollisioner med hvaler, delfiner og marsvin i havene rundt om i verden. Ved udgangen af 2023 var 226 af MSC Cruises officerer blevet uddannet, og alle nye medarbejdere gennemgår kurset i løbet af deres introduktionsperiode.
Et innovativt partnerskab blev annonceret i 2023 med NatureMetrics, de banebrydende specialister i naturintelligens og miljø-DNA. Tre skibe indsamlede eDNA-prøver fra havvand, mens de sejlede gennem internationalt farvand i Nordatlanten. De blev sendt til analyse hos NatureMetrics, som identificerede mere end 3.274 forskellige arter, herunder 17 arter, der er opført på Den Internationale Union for Naturbevarelses rødliste over truede arter. Disse omfattede den kritisk truede europæiske ål, den atlantiske helleflynder og mange sårbare arter, herunder fin- og kaskelothvaler. Alle indsamlede data gøres tilgængelige gennem eBioAtlas-programmet for at støtte artsopgørelser, modvirke tab af biodiversitet og fremskynde fremskridt mod en naturpositiv fremtid.

Beskyttelse af havenes biodiversitet

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTER

Vores bæredygtighedsprogram er organiseret omkring fire centrale søjler: Planet, People, Place og Procurement.

Se vores bæredygtighedsrapporter og find ud af, hvad vi gør for at opnå bæredygtige krydstogter.