Planet

Vi er fast besluttet på at spille vores rolle i håndteringen af klimaændringer og fremme havenes biodiversitet. Vi er fast besluttede på at fremskynde vores overgang til netto nulemissioner inden 2050 fra vores marine aktiviteter. Vi arbejder tæt sammen med førende teknologivirksomheder, skibsværfter og brændstofleverandører for at skubbe grænserne for, hvad der er muligt. I 2022 lancerede vi vores første LNG-drevne skib – en vigtig milepæl på denne vigtige rejse.

Vejen til dekarbonisering

Vi tror på, at vi vil opfylde IMO's (International Maritime Organization) mål om kulstofintensitet på 40% reduktion fra 2008-niveauerne langt forud for 2030-milepælen, der er fastsat af IMO.

Da dekarbonisering af marine operationer er en af vores hovedprioriteter, er vores ambitiøse mål at nå netto nul drivhusgasemissioner inden 2050.

Vejen til dekarbonisering

Reducing Carbon Intensity | MSC Cruises

Forbedring af driftseffektiviteten

Vi er på vej til at nå Den Internationale Søfartsorganisations reduktion af kulstofintensiteten på 40 % for den maritime industri langt over 2030-målet. Mange bæredygtighedstiltag er faktisk ganske enkelt god forretningssans, fordi de reducerer omkostningerne ud over vores miljømæssige fodaftryk. Energieffektivitet er et indlysende eksempel på dette, hvor LED-belysning og varmegenvindingssystemer har den dobbelte indvirkning. Antifouling maling reducerer luftmodstanden, og lavere hastigheder og trimoptimering gør sejladsen mere komfortabel og reducerer brændstofforbruget.

Vi fortsætter med at fremme digitaliseringen af vores energieffektivitetsprogram. I 2022 afsluttede vi installationen af Oceanly Performance på alle skibe i vores flåde. Denne platform muliggør kontinuerlig overvågning af tusindvis af rå datapunkter om position, hastighed, vejr, motorbelastning, flowmålere, brændstofforbrug, momentmålere og alt andet indbygget udstyr, der kan tilsluttes en central dataindsamler.

Forbedring af driftseffektiviteten

MSC World Europa | MSC Cruises

Minimering af lokale forurenende stoffer

Vi er gæst i alle de havne, vi besøger, og stræber efter at minimere vores indvirkning på lokalsamfund og deres miljø, især inden for luftemissioner.

 

Reduktion af emissioner til luft: Tilslutning til landstrøm gør det muligt for os at slukke for vores skibes motorer og oprette forbindelse til det lokale elnet for at køre vores systemer ombord. Med elektricitet, der transporteres til skibet gennem en specialdesignet transformer ved kajen, forhindrer denne proces emissioner produceret fra dieselgeneratorer, forbedrer den lokale luftkvalitet samt reducerer støj- og vibrationsniveauer - til gavn for både miljøet og de omkringliggende samfund. Uanset hvor vi er involveret i at bygge og finansiere nye terminaler, sikrer vi, at designene tager højde for landstrømskrav - aktuelle eksempler er de nye terminaludviklinger i Barcelona og Miami.

 

Skabelse af ferskvand: Hver dag bruger ferskvandsproduktionsanlæggene på vores skibe omvendt osmose og fordampning til at omdanne millioner af liter havvand til drikkevand. I løbet af 2022 producerede vi over 88% af de 4.8m m3 ferskvand, vi brugte om bord på vores skibe. Ud over at drikke det bruger vi det til madlavning, rengøring og tøjvask – og endda til at brygge øl på MSC World Europa.

 

Behandling af vores spildevand: Når vi har brugt ferskvandet, sikrer vi, at det bliver renset, inden det udledes i havet. Alle fartøjer i vores flåde har spildevandsrensningssystemer, der er i fuld overensstemmelse med reglerne for udledning af spildevand i alle dele af verdenshavene, som de opererer i. Siden 2007 har alle nye MSC Cruises skibe været udstyret med Advanced Wastewater Treatment Systems (AWTS).

 

Behandling af ballastvand: Ballastvand hjælper med at holde vægten og tyngdepunktet afbalanceret. Ved at optimere trimmen kan vi have en betydelig indvirkning på et fartøjs energibehov. Vi har vedtaget et strengt behandlingsregime for at fjerne enhver trussel om, at bakterier, mikrober, små hvirvelløse dyr, larver og andre mikroorganismer i ballastvandet transporteres fra et sted til et andet, hvilket potentielt truer lokale økosystemer.

Minimering af lokale forurenende stoffer

Minimising local pollutants, Sustainability | MSC Cruises

Beskyttelse af havenes biodiversitet

Opretholdelse af havenes sundhed er nøglen til at beskytte planeten. Ud over at være et betydeligt kulstofdræn er vores oceaner hjemsted for et væld af dyreliv. MSC Cruises fortsætter med at spille en proaktiv rolle i beskyttelsen af de marine og kystnære levesteder omkring Ocean Cay. Vi tager os også af vores brug af vand til ballast og behandler det for at sikre, at det ikke har nogen negativ miljøpåvirkning.

Marine bevarelse på Ocean Cay: En femtedel af de marine og kystnære levesteder omkring Bahamas er blevet udpeget som Marine Protected Areas - med andre ord områder, der er under en eller anden form for forvaltning, som Ocean Cay. Efter en streng udvælgelsesproces er Ocean Cay blevet erklæret et 'Hope Spot' af Mission Blue, en koalition, der er forpligtet til at beskytte havet, hvilket indikerer, at det er blevet videnskabeligt identificeret som kritisk for havets sundhed. Vi håber, at Ocean Cay en dag vil blive udpeget som et beskyttet havområde (MPA).

Beskyttelse af havenes biodiversitet

Comitted to protect wildlife | MSC Cruises

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTER

Vores bæredygtighedsprogram er organiseret omkring fire centrale søjler: Planet, People, Place og Procurement.

Se vores bæredygtighedsrapporter og find ud af, hvad vi gør for at opnå bæredygtige krydstogter.