PROCUREMENT

Hvert år er vi nødt til at anskaffe tusindvis af forskellige ting til at drive vores aktiviteter, fra motordele til håndsæbe, fra besætningsuniformer til mad og drikke. Så skal vi have det med ud i vores flåde af skibe, som hele tiden er i bevægelse.

Vores indkøbsteams gør et fænomenalt stykke arbejde med at opbygge relationer med leverandører over hele verden for at opfylde vores krav, samtidig med at vi prioriterer bæredygtige og etiske valg.

Reduktion af miljøpåvirkningen

Vi arbejder sammen med vores leverandører om at hæve miljøstandarderne. Alle medarbejdere, der er involveret i indkøbs-, indkøbs- og kontraktindgåelsesaktiviteter, skal forpligte sig til at øge bevidstheden blandt vores leverandører om, hvordan de kan reducere miljøpåvirkninger i forbindelse med deres produktionskæde, drift og slutprodukter.

Dette omfatter reduktion af energiforbruget, reduktion af plastikforbruget, forebyggelse af luft-, jord- og vandforurening, sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemikalier og farligt affald samt sikring af, at arbejdere og medarbejdere, der håndterer farligt affald, er tilstrækkeligt uddannet.

Reduktion af miljøpåvirkningen

Carbon Neutral | MSC Cruises

Reduktion af afhængigheden af plast

Vi arbejder fortsat sammen med vores forsyningskæde for at finde plastfrie alternativer til produkter og emballage. Vi bruger ikke engangsplastik i vores buffetrestauranter, og ingen sugerør på vores skibe er lavet af traditionelt plastik. Vores mål er at fjerne engangsplastik i alle vores aktiviteter. MSC Cruises har underskrevet UK Chamber of Shipping's Single Use Plastic Charter. Hermed forpligter virksomheden sig sammen med 28 andre underskrivere til at fjerne engangsplastik.

Det er en lille del af vores bestræbelser på at reducere affaldet om bord sammen med vores effektive genbrugssystemer på alle vores skibe, som hjælper med at sortere, genbruge og genanvende så meget affald som muligt i hele vores flåde.

Reduktion af afhængigheden af plast

Eliminating single-use plastics | MSC Cruises

Udvalget for Bæredygtige Indkøb

Vi nedsatte et nyt udvalg, der skal sikre, at vores tilgang til indkøb har en positiv indvirkning på samfundet og minimerer skader på miljøet. En del af udvalgets opgave er at standardisere vores tilgang, så vi kan bruge lignende KPI'er på tværs af vores forretning. For eksempel introducerer vi bedste praksis-tilgange, der betyder, at de teams, der indkøber mad og drikkevarer, vil fungere på samme måde som vores tekniske indkøbsteams.

Udvalget for Bæredygtige Indkøb

sustainability procurement committee

BÆREDYGTIGHEDSRAPPORTER

Vores bæredygtighedsprogram er organiseret omkring fire centrale søjler: Planet, People, Place og Procurement.

Se vores bæredygtighedsrapporter og find ud af, hvad vi gør for at opnå bæredygtige krydstogter.