BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER

BOOKINGVILKÅR

GENERELLE BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER
GENERELLE BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GÆLDER FOR DIN FERIEPAKKE. LÆS DEM GRUNDIGT IGENNEM, DA DU VIL VÆRE BUNDET AF DEM. Alle pakkerejser i selskabets brochure og/eller på den officielle hjemmeside er udbudt til salg af MSC Cruises S.A., herefter benævnt ”selskabet”.
I disse Bookingvilkår og -betingelser benyttes følgende udtryk med de nedenfor anførte betydninger.

”Booking” betyder den henvendelse, passageren foretager for at indgå en aftale med selskabet.

"Bookingvilkår og -betingelser" betyder de vilkår og betingelser og de oplysninger, der er angivet i den relevante selskabsbrochure, den officielle hjemmeside og/eller anden information, der udgør de udtrykkelige vilkår i din aftale med selskabet.

”Befordrer” betyder den juridiske enhed, der har påtaget sig forpligtelsen til at befordre passageren fra et sted til et andet som anført i krydstogtbilletten, flybilletten eller anden billet udstedt til anden relevant transport, og som angives i sådanne dokumenter som "befordrer".

"Selskab" betyder MSC Cruises S.A. med registreringsadressen 40, Eugene Pittard, CH-1206 Genève, Schweiz, som arrangerer pakkerejser og sælger dem eller udbyder dem til salg enten direkte eller gennem salgsrepræsentanter.

”Transportbetingelser" betyder de vilkår og betingelser, som gælder for Befordrers transport til lands, til vands eller i luften. Transportbetingelserne kan henvise til lovbestemmelser i befordrers hjemland og/eller til internationale konventioner, som kan begrænse eller udelukke befordrers ansvar. Passageren kan på forespørgsel få en kopi af transportbetingelserne for enhver befordrer.

”Aftale” betyder den aftale, der er indgået mellem selskabet og passageren om den relevante pakkerejse, som er dokumenteret gennem udstedelse af en bekræftelsesfaktura sendt af selskabet eller dets salgsrepræsentant til passageren.

"Krydstogt" betyder transport til vands og ophold om bord på et MSC Cruise-skib (som beskrevet i det relevante selskabs brochure, offentlige hjemmeside eller anden dokumentation produceret til eller på vegne af selskabet), som - hvis ikke købt med før- eller efter krydstogtsservices - i sig selv kan betragtes som en pakkerejse.

”Handicappet person" eller "person med nedsat mobilitet" betyder enhver person, hvis mobilitet under transport er reduceret som følge af ethvert fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidigt), intellektuelt eller psykosocialt handicap eller nedsættelse (også hvor sådanne tilstande er indtrådt som følge af alder), og hvis situation kræver speciel behandling og tilpasning til vedkommendes specifikke behov i forhold til den service, der sædvanligvis tilbydes alle passagerer.

"Force majeure" betyder en uforudsigelig og uberegnelig hændelse uden for befordrerens eller selskabets kontrol som f.eks. naturkatastrofer (såsom oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasion, handlinger fra fjendtlige nationer, fjendtligheder (uanset om en krig er erklæret), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller kupmagers magtovertagelse eller konfiskation, terroristhandlinger, optøjer, civile uroligheder, arbejdsgiverkonflikt, natur- og atomulykker, brand, epidemier, sygdomsrisici, nationalisering, regeringssanktioner, blokade, embargo, arbejdskampe, strejke, lockout eller afbrydelse af eller manglende elektricitet eller telefontjeneste og/eller enhver uforudset teknisk fejl inden for transportsektoren inklusiv ændringer som følge af flytning/ændring af flytidspunkter, lukkede eller overfyldte lufthavne eller havne. ”Grand Tour” betyder kombinationen af to eller flere krydstogter forudarranget af selskabet og tilbudt til salg som en samlet pakkerejse. I enhver henseende skal en Grand Tour anses for at være en hel og uadskillelig pakkerejse. Alle bestemmelser og referencer til et krydstogt eller en pakkerejse skal – med mindre andet er anført – omfatte og være tilsvarende gældende for en Grand Tour. Henvisninger til priser er en henvisning til den samlede pris for en Grand Tour.

"Pakkerejse" betyder krydstogtet i kombination med eventuel flyrejse (-r) og/eller eventuelle indkvarteringsarrangementer forud for eller efter et krydstogt. Det omfatter ikke udflugter i land eller shuttle-ydelser, som ikke udgør en del af den samlede pakkepris.

”Den officielle hjemmeside” betyder de tilknyttede websider, dokumenter og hyperlinks, der findes på domænet www.msccruises.dk.

"Passager" betyder samtlige personer, herunder mindreårige, hvis navn er angivet i bookingbekræftelsen eller på fakturaen eller en billet udstedt af selskabet.

"Salgsrepræsentant" betyder den person eller det rejsebureau, som sælger eller udbyder den pakkerejse, der er sammensat af selskabet, på egne eller på vegne af selskabet.

"Udflugt i land" betyder enhver udflugt, tur eller aktivitet på land, der ikke indgår som en del af all-inclusive-prisen for pakkerejsen, og som selskabet udbyder til salg om bord på dets skibe.

"World Cruise" betyder det af selskabet planlagte krydstogt jorden rundt, som sælges som en enkel pakkerejse. World Cruise skal, i alle relevante henseender, altid betragtes som en hel og uadskillelig pakkerejse. Alle bestemmelser og referencer til et krydstogt og/eller pakkerejse inkluderer og gælder på samme måde for en World Cruise, medmindre andet er anført. Henvisninger

VILKÅR OG BETINGELSER

Covid-19 Emergency

Additional information to the MSC Cruises pre-contractual information due to covid 19 emergency for cruises sailing 1st august 2020 and/or any later date until further notice

Due to Covid 19 emergency, Passengers are asked to carefully read, acknowledge and accept the following measures that will be in force during the cruise, starting from the departure until disembarkation:

At embarkation
 • Passengers are invited to wear a mask and bring with them a sanitizing gel on their way from home to the ship.
 • Each Passenger named in the Booking will receive with the ticket an health questionnaire to be filled in, signed and given to the medical staff at the berth not earlier that 6 hours before embarkation.
 • Passengers travelling from high risks countries, based on guidelines from the European Centre for Disease Prevention and Control, will be required to take a COVID-19 RT-PCR test within 72 hours before boarding. Tests results will be required at embarkation and in case of positivity, boarding will be denied on the grounds of safety.  
 • Passengers are required to arrive on the pier according to the time schedules indicated in the cruise ticket to reduce the risks of mass gatherings.  
 • Before boarding the ship and at each time of embarkation after a shore excursion, Passengers will undergo a temperature screening. In case of temperature equal or above 37.5 degrees/99.5 F°, boarding will be denied on the grounds of safety.
 • Should the medical staff deem it appropriate, Passengers may be subject to further testing and medical evaluation until cleared for boarding.

During the cruise
 • Passengers shall be subject to daily temperature checks and/or any other health and safety measures as deemed appropriate by the Company, the ship’s doctor or the Master.
 • Free medical assessments for any COVID-19 related symptoms will be available throughout the cruise.
 • Passengers shall abide by the measures prescribed by the Company to implement social distancing between passengers - as well as between passengers and crew- in all public spaces in accordance to the guidelines given by the Authorities. 
 • When maintaining social distancing is not possible, Passengers shall be required to wear face masks.
 • All entertainment activities shall be organized according to specific protocols to be followed on board, including but not limited to, cleaning and disinfection of the materials, limiting number of participants, social distancing, wearing of face mask where necessary.
 • With the aim to protect passenger’s health, reduce its risk of infection while ashore and make sure that every aspect of the passenger’s experience during an excursion is fully in line with the on-board standards of health and hygiene, getting off the ship during a port call is permitted only in a context of a Shore Excursion organized by MSC Cruises.   The Company reserves the right not to admit on board any Passenger who disembarked the ship on its own.
 • Onboard services may be subject to changes based on local regulations or other restrictions adopted or referred to the COVID-19 situation.

Insurance coverage 
Each Passenger is required to have in place an insurance policy covering, from the time the Holiday Package has been confirmed to the end of the Holiday Package, Covid 19 related risks such as cancellation of the Holiday Package, repatriation expenses, quarantine, medical assistance and expense, hospitalization.