BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER

BOOKINGVILKÅR

GENERELLE BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER
GENERELLE BOOKINGVILKÅR OG BETINGELSER

DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GÆLDER FOR DIT KRYDSTOGT. LÆS DEM GRUNDIGT IGENNEM, DA DU VIL VÆRE BUNDET AF DEM.


Alle krydstogter anført i denne brochure og eller på den Officielle Hjemmeside er tilbudt til salg af MSC Cruises S.A., herefter benævnt "selskabet".
I betingelserne (Som de fremgår nedenfor) benyttes følgende udtryk med de nedenfor anførte betydninger. 


”Booking” betyder den henvendelse passageren foretager for at bestille en rejse og indgå en aftale med selskabet.

"Bookingvilkår og betingelser" betyder de vilkår og betingelser og de oplysninger, der er angivet i den relevante Selskabsbrochure, den Officielle Hjemmeside og/eller anden information, der udgør de udtrykkelige vilkår i din kontrakt med selskabet.

”Befordrer” betyder den juridiske enhed, der har påtaget sig forpligtelsen til at befordre eller som foretager befordringen af passageren fra et sted til et andet, som anført i krydstogtbilletten, flybilletten eller anden billet udstedt til transport ad landevej, og som angives i sådanne dokumenter som "Befordrer". Befordrer omfatter ejer og/eller befragter og/eller operatør og/eller deres tjenesteydere og/eller agenter af og for enhver transportyder.

"Selskab" betyder MSC Cruises S.A. med registreringsadressen Avenue Eugène-Pittard 40 - 1206 Genève, Schweiz, som arrangerer krydstogter og/eller pakkerejser og sælger dem eller udbyder dem til salg enten direkte eller gennem salgsrepræsentanter.

”Transportbetingelser" betyder de vilkår og betingelser, som gælder for Befordrers transport til lands, til vands eller i luften. Transportbetingelserne kan henvise til lovbestemmelser i Befordrers hjemland og/eller til internationale konventioner, som kan begrænse eller udelukke Befordrers ansvar. Passageren kan på forespørgsel få en kopi af transportbetingelserne for enhver Befordrer.

”Aftale” betyder den aftale, der er indgået mellem selskabet og passageren om det relevante krydstogt eller den relevante pakkerejse, som er dokumenteret gennem udstedelse af en bekræftelsesfaktura sendt af selskabet eller dets salgsrepræsentant til passageren.

"Krydstogt" betyder det krydstogt, der er beskrevet på den relevante hjemmeside eller anden dokumentation produceret til eller på vegne af selskabet.

”Handicappet person" eller ‘person med nedsat mobilitet" betyder enhver person hvis mobilitet under transport er reduceret som følge af ethvert fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller midlertidigt), intellektuelt eller psykosocialt handicap eller nedsættelse, (også hvor sådanne tilstande er indtrådt som følge af alder), og hvor denne kræver speciel behandling og tilpasning til hans/hendes specifikke behov i forhold til den service der sædvanligvis tilbydes alle passagerer.

"Force Majeure" betyder en uforudsigelig hændelse uden for selskabets kontrol som f.eks. naturkatastrofer (såsom oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller andre naturkræfter), krig, invasion, handlinger fra fjendtlige nationer, fjendtligheder (uanset om en krig er erklæret), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militærets eller kupmagers magtovertagelse eller konfiskation, terroristhandlinger, optøjer, civile uroligheder, arbejdsgiverkonflikt, natur- og atomulykker, brand, epidemier, sygdomsrisici, nationalisering, regeringssanktioner, blokade, embargo, arbejdskampe, strejke, lockout eller afbrydelse af eller manglende elektricitet eller telefontjeneste og/eller enhver uforudset teknisk fejl indenfor transportsektoren inklusive ændringer som følge af flytning/ændring af flytidspunkter, lukkede eller overfyldte lufthavne eller havne.

”Grand Tour” betyder kombinationen af to eller flere krydstogter forudarranget af Selskabet and tilbudt til salg som éen samlet Pakkerejse. I enhver henseende skal en Grand Tour anses for at være en hel og uadskillelig Pakkerejse. Alle bestemmelser og referencer til et Krydstogt eller en Pakkerejse skal – med mindre andet er anført – omfatte og være tilsvarende gældende for en Grand Tour. Henvisninger til priser er en henvisning til den samlede pris for en Grand Tour.

”Den Officielle Hjemmeside” betyder de tilknyttede websider, dokumenter og hyperlinks der findes på domænetT www.msccruises.dk.

"Pakkerejse" betyder krydstogtet i kombination med eventuel flyrejse (-r) og/eller eventuelle indkvarterings-arrangementer forud for eller efter et krydstogt. Det omfatter ikke udflugter i land eller shuttle-ydelser, som ikke udgør en del af den samlede pakkepris.

"Passager" betyder samtlige personer, hvis navn er angivet i bookingbekræftelsen eller på fakturaen eller på en billet udstedt af selskabet.

"Salgsrepræsentant" betyder den person, som sælger eller udbyder det krydstogt eller den pakkerejse, der er sammensat af selskabet eller på vegne af selskabet.

"Udflugt i land" betyder enhver udflugt, tur eller aktivitet på land, der ikke indgår som en del af all-inclusive-prisen for et krydstogt, og som selskabet alene udbyder til salg ombord på dets skibe.

VILKÅR OG BETINGELSER